AK Parti'nin davası Türkiye'nin davasıdır.
Alternate Text
Alternate Text
AK Parti'nin davası Türkiye'nin davasıdır.
Alternate Text
Alternate Text

Başvuru için istenilen belgeler aşağıda sıralanmıştır.

1- Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Hangi adaylık türü ile ilgili olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden)

2- Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak veya e-Devlet üzerinden)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik Numarasını gösterir şekilde)

4- Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak)

5- Bağış dekontu (İlçe Belediye Başkan Aday Adaylarının 20.000 TL (Yirmi Bin Türk Lirası) tutarındaki bağışı , 9 Kasım 2023 tarihi ve sonrasında, aşağıdaki belirtilen AFAD hesaplarına yatırılmış olmalı ve dekonta aday adayının adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve aday adayı olduğu il ve ilçe yazılmalıdır.)

6- Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi

7- Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları 'Engelli Kimlik Kartı' veya 'Sağlık Kurulu Rapor' fotokopisi

8- Ek Öz Geçmiş (Zorunlu değildir)

9- Fotoğraf

Aday Adayı Başvurusu Kimlik Bilgileri Doğrulama